Услуги

Предприемаческо право

Progressive Lawyers предоставя напредничави правни услуги в областта на предприемачеството, във всички сфери, свързани с ежедневната дейност на всеки бизнес, за които са необходими правни услуги.

Стартъп услуги

Progressive Lawyers ще бъде вашият ключов партньор, когато стартирате вашия бизнес, чрез предоставяне на необходимите решения за създаване на компания, избиране на най-подходящата форма, правно констултиране при уреждане на отношенията с партньори, инвеститори и потенциалния мениджмент. Изборът на подходяща правна рамка е от съществено значение за всеки бизнес. PL с удоволствие ще съдейства по време…

Научи Повече
Общи корпоративни въпроси

Kато жив организъм една компания расте и се развива и променя ежедново, следва да взима и ключови решения. За PL би било удоволствие да съдейства на всяка компания по време на нейно бизнес развитие чрез предоставяне на висококачествени правни услуги в случаи като: преструктуриране / реорганизация на бизнеса, сливания и придобивания, договаряне и изготвяне на…

Научи Повече
Трудово право

Подходящото уреждане на правните отношениия между екипа от служители и работодателя е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес. В тази връзка PL успешно съдейства на клиентите си във всички аспекти, свръзани с трудовоправни въпроси, като възникване, развитие и прекратяване на трудови правоотношения, създаване на вътрешни правила на работодателя, създаване на уникални методи за…

Научи Повече
Договорно право

Нашата адвокатска кантора е получила високо признание за своята консултанска практика по отношение на създаването на договорната правна рамка, необходима за функционирането на всяко предприятие, като уреждане на договорните правоотношения с клиенти, партньори и трети страни, както и чрез предоставяне на необходимите договори, споразумения и всички други правни документи за много различни видове сделки.

Научи Повече
Процесуално представителство / Решаване на спорове

PL обхваща всички аспекти на разрешаването на спорове, като например предявяване на искови претенции или защита срещу предявени исковае, арбитраж или други механизми за алтернативно разрешаване на спорове, като например медиация (и двамвата управляващи съдружника на PL са регистрирани медиатори). PL също така съветва и подпомага клиентите су при извънсъдебно уреждане на спорове. Адвокатите на…

Научи Повече
Вещно право / Строително право

PL би могъл да бъде вашият доверен партньор, когато става въпрос за всякакъв вид сделки с недвижими имоти, строителство, регулации и / или експанцзионни проекти. PL предоставя правна помощ при придобиване и / или развитие на активи от  недвижимо имущество, което включва правни анализи на вещния и градоустройствен статут на имотите, изготвяне на правни становища,…

Научи Повече
Данъчно право

PL предоставя консултации по корпоративни данъци, включително съдебно представителство и правни консултации по отношение на всякакви данъчни и търговски въпроси, които могат да се отнасят до вашия бизнес.

Научи Повече
Права на интелектуална собственост / търговски марки

Важно за всеки бизнес да защити правата си на интелектуална собственост. PL ще се радва да ви съдесйтва в тази връзка.

Научи Повече
Конкуренция

PL предоставя правна консултация и съдействие по различни аспекти на всеки бизнес, свързани със защитата на неговите интереси в случай на антиконкурентно поведение от страна на другите участници на пазара.

Научи Повече
Защита на данните / GDPR

PL предоставя помощ и консултантски услуги на компаниите да пазят и защитават техните данни, както и данни на своите клиети, които услуги се предоставят в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), както и при съобразяване на всички останали  закони за защита на данните.

Научи Повече

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас