Процесуално представителство / Решаване на спорове

PL обхваща всички аспекти на разрешаването на спорове, като например предявяване на искови претенции или защита срещу предявени исковае, арбитраж или други механизми за алтернативно разрешаване на спорове, като например медиация (и двамвата управляващи съдружника на PL са регистрирани медиатори). PL също така съветва и подпомага клиентите су при извънсъдебно уреждане на спорове. Адвокатите на PL представляват клиенти и при спорове пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация и други подобни органи.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас