Сливанията и продобивания / Общи корпоративни въпроси

В Progressive Lawyers осъзнаваме, че бизнесът непрекъснато се развива и е изправен пред нови предизвикателства, тъй като се разраства и променя. Ето защо предлагаме усъвършенствана правна подкрепа, за да помогнем на нашите клиенти да се ориентират в тези сложни процеси и да вземат информирани решения за своя бизнес.

Нашият екип от експертни адвокати е тук, за да ви помогне по време на вашия бизнес път, независимо дали преструктурирате бизнеса си, претърпявате сливане или придобиване, или търсите нови инвеститори. Някои от услугите, които предлагаме, включват:

– Преструктуриране: Ако искате да преструктурирате бизнеса си, ние можем да ви дадем насоки за най-добрия начин на действие и да ви помогнем да се ориентирате в правния процес.

– Сливания и придобивания: Независимо дали искате да се слеете с друга компания или да придобиете нов бизнес, ние можем да предоставим експертна правна помощ, за да ви помогнем да се ориентирате в процеса и да защитите интересите си.

– Договаряне и изготвяне на споразумения за закупуване на акции и/или споразумения с акционери: Ако търсите нови инвеститори, ние можем да ви помогнем да преговорите и да изготвите споразумения, които ясно очертават условията на инвестицията и защитават вашите интереси.

– Консултиране относно събития, свързани с акции: Можем да предоставим насоки относно събития, свързани с дялово участие, като например първични публични предлагания, вторични предлагания и други сделки, които включват продажба или прехвърляне на дялове от собствеността.

– Провеждане на общи събрания на акционерите: Можем да съдействаме за планирането и провеждането на общи събрания на акционерите, като гарантираме, че са спазени всички законови изисквания и са защитени интересите на вашия бизнес.

Избирайки Progressive Lawyers, можете да се доверите, че получавате експертната правна подкрепа, от която се нуждаете, за да се ориентирате в сложните процеси, свързани с разрастването и развитието на вашия бизнес.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас