Защита на данните / GDPR

Нашата компания, Progressive Lawyers, предлага цялостно съдействие и консултантски услуги, за да помогне на предприятията да гарантират, че техните данни се съхраняват безопасно и сигурно в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR) и други закони за защита на данните.

Ние разбираме, че ориентирането в сложния пейзаж на защитата на данните може да бъде предизвикателство, поради което предлагаме редица услуги, предназначени да помогнат компаниите да постигнат съответствие и да защитят своите данни. Нашият екип от експертни консултанти е добре запознат с най-новите разпоредби за защита на данните и може да предостави насоки за това как най-добре да ги приложите във вашата организация.

Някои примери за услуги, които предлагаме:

– Оценки на съответствието с GDPR: Ще направим преглед на текущите ви практики за защита на данните и ще идентифицираме областите, които трябва да бъдат подобрени, за да отговорят на изискванията на GDPR.

– Политики и процедури за защита на данните: Можем да ви помогнем да разработите и приложите надеждни политики и процедури за защита на данните, за да гарантирате, че спазвате GDPR и други закони за защита на данните.

– Обучение за защита на данните: Предлагаме обучения за служители, за да сме сигурни, че те разбират отговорностите си съгласно GDPR и други закони за защита на данните и знаят как да боравят с личните данни по подходящ начин.

– Планиране на реакция при инциденти, свързани със защитата на данните: Можем да ви помогнем да разработите план за навременна и ефективна реакция при инциденти, свързани със защитата на данните, като например нарушения на сигурността на данните.

Работейки с Progressive Lawyers, можете да сте сигурни, че предприемате необходимите стъпки за защита на данните на вашата компания и за постигане на съответствие със законите за защита на данните.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас