Управляващият съдружник в Progressive Lawyers д-р Атанас Петров издаде първа книга

28 Декември 2018

Извършването на апорт при капиталовите дружества е свързано с особености, поставящи редица значими въпроси, сред които за правната същност на непаричната вноска, за нейния предмет и фактически състав, за изискванията спрямо формата ѝ, за правното действие, а не на последно място и за недействителността на апорта. Настоящото изследване търси и предлага отговор на така поставените въпроси, като се опира на достиженията на правната наука и практика.

Книгата е насочена и към практикуващите юристи, като представя решения на най-често срещаните от тях проблеми, свързани с извършването на непарични вноски. Изследването е подходящо и за студентите, изучаващи дисциплината Търговско право, заинтересувани от предизвикателствата, които могат да бъдат отправени към основни за дружественото право понятия като капитал, учредителната сделка, вписване в търговския регистър, недействителност на учреденото дружество и много други.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас