Онлайн медиация

PL, заедно със своите клиенти и партньори от OnLoad Аgency, разработи онлайн платформа за алтернативно разрешаване на спорове (ADR) чрез медиация – www.agreesmart.com. Платформата предлага уникални възможности за компаниите и физическите лица да решават споровете си по икономичен и бърз начин, без да ползват съдебните институции.  

Progressive lawyers is very excited to be in this industry and to work with partners from this industry. If you need any assistance just give us a call or send us an e-mail.We would be happy to brain-storm together at any time.

Свържете се с нас