Адв. Атанас Петров

Адв. Атанас Петров, доктор по право

Управляващ съдружник

Корпоративен адвокат – член на Софийската адвокатска колегия с докторска степен в сферата на търговското дружествено право и по-конкретно в областта на непаричните вноски в капиталовите дружества, като средство за набиране на дружествения капитал. Притежава подчертан академичен интерес, в това число и активна кариера като университетски преподавател – асистент, преподаващ търговско, гражданско и вещно право на юристи и студенти от икономическите специалности.

Повече от десетилетие Атанас Петров предоставя специализирани юридически услуги на своите бизнес клиенти в тяхната ежедневна дейност. Практиката му включва богат опит и умения в областта на дружественото право, сливанията и придобиванията, корпоративното преструктуриране, придобиване и прехвърляне на дялови участия и акции, набирането на капитал. Притежава значителна експертиза в сферата на облигационното (договорно) право, вещното право, градоустройство, административно право и събиране на вземания, включително и по съдебен ред.

Консултира своите клиенти и в областта на трудовото право, по редица въпроси, сред които трудови договори, масови съкращения, реорганизация на работната сила и спорове за незаконни уволнения. Разполага с богат опит в съдебните и административни производства, свързани с трудовото право и предоставянето на работна сила.

Притежава значителна експертиза в транспортното и спедиторското право, включително в разрешаването на съдебни спорове, на местно и международно ниво, свързани с реализирането и носенето на отговорност за вреди по Конвенцията CMR. Практиката му включва също осъществяването на процесуално представителство в съдебни процедури по индивидуално и универсално принудително изпълнение на вземания.

 

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас