Атанас Петров

Адв. Атанас Петров, доктор по право

Управляващ съдружник

 

Атанас Петров е корпоративен адвокат и член на Софийската адвокатска колегия с докторска степен по право. В допълнение към изтъкнатите си академични интереси той има активна кариера като университетски преподавател в областта на търговското, гражданското и вещното право.

С повече от десетгодишен опит Атанас Петров предоставя правни услуги на дружествата в ежедневната им стопанска дейност. Областите му на практика включват широк спектър от умения и опит в областта на дружественото право, сливанията и придобиванията, корпоративното преструктуриране и др. Той също така има значителен опит в областта на договорното право, недвижимите активи/строителното право, административното право и събирането на вземания.

Атанас Петров консултира клиентите си и по въпроси, свързани с трудовото и осигурителното право, включително трудови договори, масови уволнения, реорганизация на работната сила и претенции свързани с незаконно уволнение. Освен това той има значителни експертни познания и опит в областта на правото на превоза на стоки и спедицията, включително вътрешни и трансгранични съдебни спорове за обезщетения съгласно Конвенцията за CMR.

 

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас