Декларация за поверителност

Progressive Lawyers спазват и обработват вашите данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и другите приложими закони в Република България.

Защо събираме вашите данни и как те се обработват?

Ние събираме и обработваме вашите лични данни, за да можем да ви предоставим нашите правни услуги, да се свържем с вас, както и да ви информираме за някои събития, които могат да ви засягат.

Ние събираме данни директно от информацията, въведена в формулярите на сайта и / или изпращани чрез електронна поща, както и когато разглеждате нашия уебсайт (като IP адрес и операционна система).

Данните, които събираме включват данни за самоличност (вашето име) и данни за контакт (адрес, имейл адрес или телефонни номера), както и информация, която доброволно сте споделили с нас. Ние не събираме никакви чувствителни лични данни. Ще използваме информацията, за да ви отговорим в случай, че това се смята за необходимо. Progressive Lawyers също така използва информацията, която предоставяте, за да подобри обслужването на клиентите и / или да изпраща периодични имейли.

Колко време съхраняваме личните ви данни?

Ние ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме го събрали, включително за целите на удовлетворяването на всички законови изисквания. За да определим подходящия срок за съхранение на лични данни, ние вземаме предвид приложимите законови изисквания. Цялата събрана информация се обработва и съхранява в съответствие с най-добрите практики и необходимите мерки за сигурност, за да се гарантира защитата на вашите данни.

Споделяне на информация

Progressive Laywyers не споделя или разпространява лични данни на трети страни, освен за спазване на приложимите закони или във връзка с валидни правни процедури.

Проследяване на данни

С посещението на www.progressive.legal уебсайтът може автоматично да събира нелична информация за вас по няколко начина, което включва проследяване на дейностите ви чрез вашия IP адрес, настройки на компютъра, най-скоро посетения URL адрес, операционна система, дата и час, вашите предпочитания и възможности за избор, както и запазените опции в зависимост от настройките на браузъра ви.

Вашите права за поверителност

GDPR ви гарантира определен набор от права, които можете да упражнявате във връзка с вашите лични данни, обработвани от нас. Можете да ни помолите за потвърждение дали личните данни, отнасящи се до вас, се обработват от нас. Можете да ни поискате копие от личната информация, която държим за вас. Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която държим за вас, която според вас е погрешна или непълна. Имате право да възразявате срещу използването на личната ви информация или да ни помолите да изтрием личната информация или да поискаме ограничението за обработка или да поискаме да спрем да я използваме, в случай че няма нужда да я използваме. Възможно е да има юридически причини, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, за което ще ви уведоми, ако упражните едно от горепосочените права. Имате право да получавате личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран и машинночетим формат. По всяко време можете да оттеглите съгласието си или да възразите на обработката на данни, като се свържете с нас. Вие също имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни във връзка с горното.

Нашите данни за контакт

ул. „Цар Иван Асен II“ 12Б
гр. София 1124, България.

Уебсайт  https://progressive.legal/

Ако имате някакви въпроси във връзка с тази Декларация за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас директно на office@progressive.legal или на телефонен номер ++ 359 886 822 618.

Компетентен орган

При жалби компетентният орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров 2”, София 1592, България; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; e-mail адрес: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас