Нови регулации: Необходима е пререгистрация на криптоборсите в България

През последните години пазарът на криптовалути отбеляза бърз растеж, което доведе и до засилен регулаторен контрол в световен мащаб. България не прави изключение, като неотдавнашните изменения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и свързаните с него разпоредби, оказват влияние върху компаниите, опериращи в сферата на криптовалутите. Една от съществените промени е изискването дружествата, които вече са регистрирани като доставчици на услуги за обмен между виртуални валути, да бъдат пререгистрирани в електронния публичен регистър, поддържан от Националната агенция за приходите (НАП). Тези промени влязоха в сила на 22 март 2024 г.

На този фон всички субекти, които понастоящем са регистрирани в НАП, трябва да започнат процеса по пререгистрация в периода от 22 март 2024 г. до 22 май 2024 г. 

На фона на тези нови регулации, съществуват и добри възможности. В рамките на процеса на пререгистрация субектите могат да разширят предлаганите от тях услуги, без да дължат допълнителни държавни такси. По-конкретно, те могат да включат допълнително услуги като (i) услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи;  (ii) услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите; (iii) услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи.

Заявлението за повторна регистрация изисква допълнителни документи, включително специализирана декларация, подписана с квалифициран електронен подпис, потвърждаваща липса ангажирана наказателна отговорност, липса на управленски роли в несъстоятелни компании и др. Лицата, които не са български граждани трябва също да предоставят подобни документи. Тези изисквания важат за всички лица, заемащи ключови роли в компания, като управители, директори, прокуристи, съдружници и т.н.

Заявлението се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис. Следва да се обърне внимание, че лицата пропуснали да подадат заявление заявление за пререгистрация в посочения срок, ще бъдат служебно заличени от регистъра, което ще доведе и до невъзможност за извършване на стопанска дейност, свързана виртуални валути

По същество преминаването през процеса за пререгистрация от страна на крипто борси и доставчиците на портфейли е наложително за поддържане на съответствие с изискванията на регулаторите и приложимото законодателство в България. Ако следват стриктно очертаните изисквания и срокове, регистрираните лица ще избегнат риска да бъде заличени от регистъра на НАП 

Ако се нуждаете от съдействие по време на този процес, бъдете сигурни, че сме напълно подготвени да ви помогнем. В Progressive Lawyers се гордеем с това, че сме пионери в България, особено в динамичната сфера на Web 3. С богатия си опит и експертни познания ние предлагаме цялостен набор от услуги, съобразени с вашите нужди.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас