Крипто регулации в България

Основоположникът на теорията за естествения подбор Чарлз Дарвин е казал:

„Оцеляват не най-силните или най-умните, а онези, които най-добре се адаптират към промяната.“

Независимо, че горната мисъл се отнася за еволюцията, същият принцип може да се приложи почти във всички сфери на развитие, като криптовалутите не са изключение.

Светът на блокчейн и Web 3 се променя със светкавична скорост и регулаторите на местно ниво и ниво Европейски съюз за момента не успяват да наваксат постоянния прогрес. Дори планираният регламент относно пазарите на криптоактиви (Markets in Crypto-assets или MiCA) няма да урежда в пълнота процесите и участниците на пазара. Въпреки това влизането му в сила поне ще уеднакви и синхронизира законодателствата поне на страните в Европейския съюз, което ще засегне и приложимата нормативна уредба в България.

Докато това се случи, във всяка страна членка ще действа местно законодателство свързано с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В последните години тези разпоредби станаха водещи в почти всички сектори на бизнеса. Неспазването им, води до немалки наказания и репутационен риск. Виртуалните валути попаднаха в полезрението на правоприлагащите заради възможността за анонимност при извършване на трансакции и необезпокояваното движение на средства, които могат да бъдат използвани за сравнително бързо и лесно изпиране на пари и/или финансиране на тероризма.

Именно по тази причина първото официално определение на понятието виртуални валути и доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги се появява в Директива (ЕС) 2018/843, така наричаната Пета Директива за мерките срещу изпирането на пари.

Съгласно разпоредбите на Петата Директива:

„виртуални валути“ означава цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път;

„доставчик на портфейл“, който предлага попечителски услуги“ означава образувание, което предоставя услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути.

Петата Директива въвежда и изискването всяка страна членка да създаде или регистрационен или лицензионен режим на всички лица, които предоставят услуги като доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги или предлага услуги по обмяна на виртуални валути с признати валути (т. нар. фиатни пари.).

Българската юрисдикция предлага една от най-бързите и опростена процедури в тази връзка. Според българското законодателство доставчикът на портфейл и доставчикът на услуги по обмяна на виртуални валути подлежат на регистрация. Тези лица са поднадзорни на Държавна агенция „Национална сигурност“ по отношение на правилата за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те следва да прилагат регулациите за идентифициране на клиенти (т.нар. KYC), установяване на действителните собственици на юридически лица и произхода на средствата, когато установяват делови взаимоотношения, както и редица други обстоятелства от значение за профила на съответния клиент.Те следва да прилагат наблюдение на подозрителни трансакции, известно като „познай своята трансакция“ (KYT), както и множество други задължения по закон.

Ако имате идея за иновативен бизнес в областта на Web 3, ще се радваме да помислим заедно как той може да се реализира. Progressive Lawyers е пионер и водеща адвокатска кантора в България с богат опит в консултирането на Web 3 проекти. Адвокатското дружество може да ви предостави пълен пакет от услуги, като регистрация на дружество, получаване на регистрация, пълен пакет от документи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително съдействие за откриване на сметки при доставчици на платежни услуги и/или централизирани борси. Progressive Lawyers си партнира с широк кръг правни кантори по целия свят и може да предостави глобално Web 3 консултиране в множество юрисдикции, ако е налице международно измерение на вашия проект.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас