В очакване на иновациите: Смелата стъпка на България с Дружеството с променлив капитал

На 2 август 2023 г. беше обнародвано в Държавен вестник най-голямото изменение в българския Търговски закон за последните 30 години. С него се въвежда за пръв път дружество с променлив капитал (ДПК) като нов вид дружествена форма. Приемането е с цел да се отговори на спецификите, свързани с дейността на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании, както и с оглед развитието на България като стратегически център за иновативни и технологични компании. С въвеждането на нов вид дружество, България предлага решение за стартиращите бизнеси, по примера на съществуващото в Германия Unternehmergesellschaft (UG), Société par actions simplifiée (SAS) във Франция и сходните им форми в други европейски държави. Новото дружество се учредява от едно или повече физически или юридически лица, като то ще отговаря към кредиторите с имуществото си.

Най-важната особеност на този вид дружества е, че капиталът няма да подлежи на вписване в Търговския регистър, поради което и дружеството е наименувано по този начин. Капиталът се установява при приключване на финансовата година с приемането на годишния финансов отчет. Размерът на минималния капитал при ДПК не е определен, като той може да е равен на минимума от 1 стотинка.

Други предимства на новия вид дружествена форма включват нови допълнителни права на съдружниците: право на привличане (drag-along), предимствено право (preemptive right), право на присъединяване (tag-along) и други. Тази нова уредба създава по-големи възможности за привличане на външен инвеститор в компанията, създава защита на миноритарни съдружници, като и предлага гъвкави решения за постигане на разстеж. Регламентацията е в унисон с подобни практики, наложени вече в оборота и прилагани в много страни по света. Предвижда се и уредба, която предоставя възможност за стимулиране на служителите в такива ДПК компании.

Въвеждането на новия вид дружество се очаква да доведе до намаляване на административната тежест при организиране на дейността в сравнение с останалите видове търговски дружества. Липсата на задължение за вписване на капитала в Търговския регистър създава възможност за по-бързо стартиране бизнес, както и по-лесното опериране с дялове на дружеството с цел привличане на нови инвестиции и капитал.

Търговският регистър има срок до 30 юни 2024 г. за осигуряване на техническа възможност за учредяване и вписване на този вид дружество. Надяваме се, че подобно техническо обезпечение ще може да се въведе много по-рано от този краен срок.

В резултат на промените България се утвърждава като иновативна и технологично ориентирана юрисдикция, която може да предложи много предимства, както на стартъп бизнеси, така и на вече утвърдени компании, които искат да се възползват от предимствата на гъвкавото корпоративно законодателство.

Ако имате идея за иновативен бизнес или желаете разширите дейността си в България, ще се радваме да помислим заедно дали дружеството с променлив капитал е подходящо за реализацията му. Адвокатското дружество може да ви предостави пълен пакет от услуги, като регистрация на дружество, получаване на регистрация, пълен пакет от документи за вътреши GDPR правила, AML пакет и др.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас